Niedobrzelec

34 teksty – auto­rem jest Niedob­rze­lec . 

Chciałem zna­leźć miłość, a zna­lazłem tyl­ko ból 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 stycznia 2014, 00:51

Niech trwa sen no­cy let­niej - Ona kocha mnie, ja kocham Ciebie, a Ty kochasz... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 stycznia 2014, 01:17

Im bar­dziej zos­ta­niesz od­rzu­cony, tym większym uczu­ciem pałasz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 listopada 2013, 23:32

Znów mi uciekłaś Ideale, znów wy­ruszam Cię szukać... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 lipca 2013, 22:48

Na­wet naj­lep­szy pies nie zastąpi żywe­go człowieka 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lipca 2013, 23:43

Cza­sem i myśli­wy sta­je się pol­nym zającem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2013, 23:59

Tyl­ko biegnąc można poczuć przy­jem­ność odpoczynku 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 stycznia 2013, 21:21

Życie - dro­ga pełna sprzeczności i dziura­wych chodników 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 stycznia 2013, 23:01

Ni­by różni, a ta­cy podobni 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 grudnia 2012, 14:12

Twój uśmiech zos­ta­wia w pa­mięci niez­niszczal­ny znak 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 listopada 2012, 01:26

Niedobrzelec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niedobrzelec

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność